DOMKI TATRY

Regulamin wynajmu domków oraz mieszkań Domki Tatry

Rezerwacja

 1. Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Rezerwacje dokonywane mogą być telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem portali rezerwacyjnych. Ceny poszczególnych domków są ruchome. Uzależnione od dnia tygodnia, długości pobytu, ilości osób oraz sezonu.
 3. Wszystkie rezerwacje wymagają wpłaty zadatku w wysokości 30% łącznej kwoty pobytu. Zadatek należy wpłacić w terminie 3 dni od dnia dokonania rezerwacji. W przypadku braku wpłaty zadatku, rezerwacja zostaje anulowana po 72 godzinach. W niektórych okresach dokonywane rezerwacje wymagać będą wpłaty pełnej kwoty pobytu.
 4. Rezerwacje można anulować bezkosztowo w terminie 30 dni przed planowanym przyjazdem. W innym przypadku zadatek nie podlega zwrotowi.
 5. Pozostałą kwotę w wysokości 70% (jeśli całość nie została wpłacona wcześniej) należy zapłacić przelewem lub kartą płatniczą w dniu przyjazdu – przy przekazaniu kluczy/zameldowaniu.

Przyjazd

 1. Domek lub mieszkanie wynajmowany/e jest na doby hotelowe. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16.00 w dniu przyjazdu i kończy o godzinie 11.00 w dniu wyjazdu.
 2. Życzenie zmiany godzin przyjazdu i wyjazdu należy zgłosić telefonicznie. Postaramy się spełnić Państwa prośby w miarę naszych możliwości.
 3. Zameldowanie odbywa się na podstawie dokumentu tożsamości.
 4. Obsługa domku/ mieszkania  wprowadza Gości do wynajętego obiektu oraz przekazuje wszystkie informacje dotyczące wyposażenia w nim się znajdującego. Pobiera także – gotówką - opłatę za całość pobytu.
 5. Niezgłoszenie uwag co do stanu technicznego i porządkowego w momencie wprowadzenia równoznaczne jest z tym, że domek/ mieszkanie został/o oddany do użytku w stanie nie budzącym zastrzeżeń.

Pobyt

 1. W trosce o dobry wypoczynek naszych Gości w obiektach Domków Tatry obowiązuje cisza nocna w godzinach: 22.00-6.00. Prosimy o respektowanie zasad dobrego sąsiedztwa:) W przypadku konieczności wezwania przez właściciela  Straży Miejskiej, Policji lub zachowania Gości godzącego bezpośrednio w bezpieczeństwo pozostałych osób znajdujących się w domkach, właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy (wypowiedzenia pobytu) bez zwrotu kosztów za niewykorzystany czas.
 2. Poza osobami zameldowanymi w domkach mogą przebywać inne osoby (goście zewnętrzni - odwiedzający) tylko w godzinach od 6 rano do 22 w nocy.
 3. W domkach oraz na tarasach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz wyrobów tytoniowych. W przypadku złamania powyższego zakazu Gość zostanie obciążony kosztami czyszczenia obiektu w kwocie 500 zł.
 4. Za wszelkiego rodzaju uszkodzenia domków/ mieszkań oraz zniszczenia przedmiotów wyposażenia powstałych wskutek przyczyn leżących po stronie Gościa lub osób go odwiedzających Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną oraz prawną.
 5. Z uwagi na konstrukcję domków oraz względy bezpieczeństwa pożarowego zabronione jest używanie jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową niebędących wyposażeniem domków. Dopuszcza się używanie ładowarek oraz zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 6. W sezonie zimowym obsługa Domków Tatry ma prawo, do wejścia na teren domku by z tarasów/podjazdu usunąć zalegający śnieg. W sezonie letnim obsługa opiekuje się terenami zielonymi – starając się w jak najmniejszym stopniu ingerować w pobyt Gości.
 7. Rzeczy pozostawione przez Gościa, po jego wyjeździe, zostaną odesłane na jego koszt, pod wskazany adres. W przypadku braku podania adresu, rzeczy zostaną przechowane przez miesiąc, a następnie zutylizowane.
 8. Zwierzęta domowe są akceptowane. Istnieje wymóg uprzedzenia telefonicznie/mailowo, przed zarezerwowaniem domku, o chęci takiego przyjazdu. Po określeniu rodzaju zwierzęcia ustalana jest stawka za dodatkowe sprzątanie. Wymaga się również, by zwierzę było kontrolowane przez właściciela, tak by jego zachowanie nie wpływało negatywnie, na pobyt pozostałych Gości.
 9. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu obsługa Domków Tatry może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Skrócenie pobytu Gościa z przyczyn leżących po jego stronie nie obliguje obsługi  do zwrotu kosztów niewykorzystanych dób.